Érdekel a kollekció

Valentin-napi nyereményjáték Játék-, és Részvételi
szabályzat

 1. A nyereményjáték szervezője a Lautner Bridal Couture és a Special Stuff, a továbbiakban
  Szervezők.
 2. A nyereményjáték időtartama: 2024. január 26. 00:00 órától 2024. február 11. 23:59 óráig.
 3. A nyereményjátékban való részvétel feltételei:
  – A résztvevőnek rendelkeznie kell érvényes Instagram fiókkal.
  – A résztvevőnek követnie kell a @lautnerbridal és a @special_stuffs oldalakat az
  – Instagramon.
  – A résztvevőnek meg kell jelölnie egy kommentben egy eljegyzett vagy eladó sorban
    álló barátnőjét, akivel szívesen részt venne a nyereményjátékban.
  – A résztvevőnek meg kell osztania a nyereményjáték posztját a saját storyjában, és meg kell említenie a @lautnerbridal és a @special_stuffs oldalakat.
  – A résztvevőnek legalább 18 évesnek kell lennie, és Magyarországon kell laknia.
 4. A nyeremény: egy személyre szabott, méretre készített menyasszonyi ruha bérlés és egy
 5. hozzá passzoló hajpánt bérlés a nagy napra. A nyeremény értéke maximum 300.000 Ft. A
  nyeremény nem átruházható, és nem váltható be készpénzre vagy más termékre.
 6. A nyertes kiválasztása: a nyerteseket a Szervezők véletlenszerűen sorsolják ki a részvételi
  feltételeknek megfelelő jelentkezők közül. A sorsolás időpontja: 2024. február 14. 20:00 óra.
  A sorsolás eredménye élőben követhető a Lautner Bridal Couture Instagram oldalán.
 7. A nyertes értesítése: a nyerteseket a Szervezők értesítik Instagram üzenetben a sorsolást
  követően. A nyerteseknek 3 napon belül válaszolniuk kell az értesítésre, és meg kell adniuk a
  szükséges adatokat (név, telefonszám, e-mail cím) a nyeremény átvételéhez. Amennyiben a
  nyertes nem válaszol az értesítésre, vagy nem adja meg az adatokat a megadott határidőn
  belül, úgy elveszíti a nyereményre való jogosultságát, és a Szervezők másik nyertest
  sorsolnak ki helyette.
 8. A nyeremény átvétele: a nyeremény átvételének módjáról és időpontjáról a Szervezők
  egyeztetnek a nyertesekkel. A nyeremény átvételének költségeit a Szervezők állják. A
  nyeremény átvételével kapcsolatos adókötelezettségek a nyerteseket terhelik.
 9. Adatkezelés: a nyereményjátékban való részvétellel a résztvevők hozzájárulnak ahhoz,
  hogy a megadott személyes adataikat a Szervezők a nyereményjáték lebonyolítása és a
  nyeremény átadása céljából kezeljék. A résztvevők jogosultak bármikor kérni az adataik
  törlését, helyesbítését, vagy tiltakozni azok kezelése ellen. A résztvevők további
  információkat kaphatnak az adatkezelésről a Szervezők adatvédelmi szabályzatában, amely
  elérhető a https://lautnerbridal.hu/adatvedelem.
 10. Egyéb rendelkezések: a nyereményjátékban való részvétellel a résztvevők elfogadják a
  jelen játékszabályzatot, és kötelesek azt betartani. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a
  játékszabályzatot indokolt esetben módosítsák, vagy a játékot indoklás nélkül megszüntessék.

A játékszabályzat módosításáról vagy a játék megszüntetéséről a Szervezők tájékoztatják a
résztvevőket az Instagram oldalaikon. A játékszabályzattal kapcsolatos vitás kérdésekben a
Szervezők döntése az irányadó. A játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar
jogszabályok az irányadók. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevők kijelentik,
hogy tudomásul veszik, hogy a promóciót az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem
végzi és nem kapcsolódik az Instagramhoz.